Уведомление за дивиденти за 2019 г.
Уведомление за дивиденти за 2018 г.
Протокол от заседание на Управителен съвет – 19.08.2019г.
Протокол от заседание на Управителен съвет – 19.08.2019г.
Уведомление КФН – дивидент РОСА
Уведомление КФН – дивидент РОСА