Заявление за изчисляване на дивидент и изготвяне на списък за разпределяне на дивидент
Заявление за изчисляване на дивидент и изготвяне на списък за разпределяне на дивидент
Уведомление за дивидент към 23.06.2021
Уведомление за дивидент към 23.06.2021
Годишен окончателен отчет на емисията облигации 2020
Годишен окончателен отчет на емисията облигации 2020
Уведомление за дивиденти за 2019 г.
Уведомление за дивиденти за 2018 г.
Протокол от заседание на Управителен съвет – 19.08.2019г.
Протокол от заседание на Управителен съвет – 19.08.2019г.
Уведомление КФН – дивидент РОСА
Уведомление КФН – дивидент РОСА