• Захарни
    Изделия
  • Зърно
  • Електронен
    магазин
  • Ремонтно-механични
    услуги
  • Енергия
Зaхарни заводи е най-големият комплекс в България за производство на хранителни продукти.
Ако искаш да си част
от екипа на Захарни заводи