В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Оператор – изпарител в Завод за спирт
Срок за подаване на документи: 19.09.2019
Оператор – изпарител в Завод за спирт
Срок за подаване на документи:
19.09.2019
Основни задължения на работника:
 • Следи всички показатели на протичащите процеси в изпарителна и сушилна инсталация;
 • Следи показанията на КИП и сигнализация във водното стопанство;
 • Поддържа нормален технологичен режим на изпарителна и сушилна инсталации и всички прилежащи съоръжения за получаване на сух и гранулиран продукт, водното стопанство въз основа на издадените технологични инструкции и зададените стойности на показателите;
 • Осигурява и отговаря за на транспортните средства с фуражни продукти.
Изисквания и необходими документи:
 • Средно техническо образование;
 • Компютърни умения;
 • Работа в производството;
 • CV;
 • Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
 • Актуална снимка.
Ние ти предлагаме:
 • Много добри условия на труд;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.