В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Logistic Expert
Срок за подаване на документи: 28.09.2018
Logistic Expert
Срок за подаване на документи:
28.09.2018
Основни задължения на работника:
 • To organize, trace and optimize the orders and the movement of goods from suppliers / clients’ warehouses to clients / warehouses / the Customs;
 • To organize optimal transport;
 • To organize, plan, negotiate and analyze the whole logistic process for the respective products;
 • To maintain strict accountability;
 • To be responsible for the total documentation of the deliveries;
 • To communicate with financial institutions and the Customs;
 • To communicate with international suppliers;
 • To apply the Bulgarian and European legislation regarding to the company’s products.
Изискванията и необходими документи:
 • University Degree in Economics, Major in “Logistics” shall be considered an advantage;
 • Professional work experience on the same or similar position;
 • Excellent command of English – written and spoken;
 • Ability to work with regulatory documents and knowledge on the applicable customs legislation – shall be considered an advantage;
 • Communicative and organizational skills;
 • Time management and prioritization skills;
 • Accuracy and proactivity;
 • Computer literacy - MS Office – Word; Excel;
 • Driving license – B category,
Ние ти предлагаме:
 • Work in a highly qualified and motivated team;
 • Opportunity for further development of qualifications and internal promotion within the company;
 • Attractive remuneration and a package of social benefits;
 • Additional benefits received upon achieved results;
 • Work in dynamic and challenging environment.
Ръководител отдел контрол на качеството и лабораторни анализи Дивизия Захарни изделия
Срок за подаване на документи: 28.09.2018
Ръководител отдел контрол на качеството и лабораторни анализи Дивизия Захарни изделия
Срок за подаване на документи:
28.09.2018
Основни задължения на работника:
 • Да организира работата на отдела по контрол качеството на захарни изделия и лабораторията;
 • Да следи за спазването на добрите производствени практики - чрез упражняване на входящ, текущ, изходящ контрол, вътрешни проверки и одити;да изготвя и следи за изпълнението на план за мониторинг на суровини, полуфабрикати, готови продукти и др.материали, използвани в производството;
 • Участва при създаване, внедряване и поддържане на Системи за управление на качеството и безопасността на храните съгласно приложимите в завода стандарти;
 • Член на екипа по безопасност на храните.
Изискванията и необходими документи:
 • Образование - Висше в областта на хранително-вкусовата промишленост; Предимство е специалност "Технология на захарта и захарните изделия", както и "Безопасност на храните", Биотехнологии, Химия.
 • Професионален опит най-малко 3 г. работа по специалността.
Изискванията и необходими документи:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда;
 • Ваучери за храна;
 • Заплащане на 50% от карта за градски транспорт.
Търговски представител – Централна Северна България, регион Плевен Дивизия Захарни изделия
Срок за подаване на документи: 05.10.2018
Търговски представител – Централна Северна България, регион Плевен Дивизия Захарни изделия
Срок за подаване на документи:
05.10.2018
Основни задължения на работника:
 • Изготвя оферти, води преговори, договаря продажби;
 • Участва активно в процеса на търсене на нови клиенти;
 • Посещава клиентите, търси обратна връзка и възможности за увеличаване на продажбите;
 • Разполага рекламни съоръжения в своя регион и управлява ефективността им;
 • Използва мърчандайзинг при налагане на нови продукти.
Изискванията и необходими документи:
 • Висше / средно образование;
 • Професионален опит – една година;
 • Предишен опит с бързооборотни стоки и/или на сходна позиция е предимство;
 • MS Office / Words, Excel/;
 • Умения за работа под напрежение и стрес в динамична среда;
 • Шофьорска книжка, готовност за пътуване.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Експерт продажби Експорт Дивизия Захарни изделия
Срок за подаване на документи: 05.10.2018
Експерт продажби Експорт Дивизия Захарни изделия
Срок за подаване на документи:
05.10.2018
Основни задължения на работника:
 • Планира, организира и осъществява външнотърговската политика на компанията;
 • Oсъществява и поддържа дългосрочни контакти със съществуващите клиенти на Компанията извън страната и активно търси и привлича нови клиенти от чужбина;
 • Изготвя оферти, води кореспонденцията и търговски преговори с клиентите;
 • Издава поръчки за доставки към клиентите и отговаря за обратната информация за тях, относно количественото и качественото им изпълнение;
 • Изготвя сравнителни анализи на ценовите листи на производителите на аналогични продукти;
 • Отговаря за представянето и налагането както на настоящите, така и на нови продукти на компанията пред клиентите в чужбина;
 • Стриктно следи и организира плащанията на клиентите;
 • Изготвя прогнози за развитието на пазара, поведението на потребителите и продажбите на Компанията;
 • Проучва и следи конкуренцията.
Изискванията и необходими документи:
 • Професионален опит: минимум 5 години стаж в областта на продажбите и търговията;
 • Висше образование; Специалност Външно-търговска дейност или Маркетинг;
 • Владеене писмено и говоримо английски език;
 • Шофьорска книжка – кат.В;
 • Търговски опит в областта е предимство;
 • Много добра комуникативност и умения за водене на преговори.
 • Търговски нюх,инициативност,целеустременост,лоялност,отговорност;
 • Умения за работа в екип и самостоятелно.
Ние ти предлагаме:
 • Присъединяване към проект с възможност за себеизява и последващо развитие;
 • Основно трудово възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;
 • Служебен автомобил;
 • Мобилен телефон и карта.