В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Стажант в Счетоводен отдел
Срок за подаване на документи: 02.08.2019
Стажант в Счетоводен отдел
Срок за подаване на документи:
02.08.2019
Основни задължения на работника:
 • Контролира правилното оформяне на документите, срочното им обработване, своевременно осчетоводява документите по съответните сметки, за които отговаря;
 • Съставя извлечения и оборотни ведомости от съответните сметки;
 • Следи за правилното насочване на разходите за материали и труд;
 • Спазва изискванията по международните счетоводни стандарти.
Изисквания и необходими документи:
 • Студенти от Трети или Четвърти курс на обучение специалност Счетоводство или средно образование Счетоводство;
 • Работа със специализиран софтуер – счетоводна програма – „Ажур“;
 • Отговорност, комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.
Ние ти предлагаме:
 • Курсове и подобряване на квалификацията;
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Стажант в Дирекция Маркетинг
Срок за подаване на документи: 02.08.2019
Стажант в Дирекция Маркетинг
Срок за подаване на документи:
02.08.2019
Основни задължения на работника:
 • Отчитане на маркетингов бюджет, поддържка и анализ на база данни с маркетингови разходи;
 • Отчитане на маркетингови кампании по ключови показатели, поддържане на база данни;
 • Поддръжка и актуализация на база данни с продукти;
 • Дизайн на опаковки – координиране с рекламни агенции и вътрешни отдели.
Изисквания и необходими документи:
 • Студенти от Трети или Четвърти курс на обучение специалност Маркетинг;
 • Добри компютърни умения (MS Office);
 • Високо ниво на организираност;
 • СV;
 • Kопие от диплом за завършено висше образование или студентска книжка.
Ние ти предлагаме:
 • Интересни и практически ориентирани задачи в позитивен екип от професионалисти;
 • 8-часов работен ден;
 • Ваучери за храна за всеки отработен ден;
 • Трудов договор за 4 или 6-месечен стаж и възможност за подписване на постоянен трудов договор след изтичане на стажа.
Работник лента в „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕАД
Срок за подаване на документи: 05.08.2019
Работник лента в „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕАД
Срок за подаване на документи:
05.08.2019
Основни задължения на работника:
 • Осигуряване нормална работа на транспортните ленти за зареждане бункерите на парогенераторите с твърдо гориво;
 • Поддържане на нормално ниво на горивото в бункерите и правилното му стичане към скрепковите питатели;
 • Отстраняване на всички чужди примеси от въглищата по работещата лента – дървета, камъни, метали и др.;
 • Своевременно сигнализиране и аварийно изключване на транспортната лента при авария;
 • Непрекъснат контрол над плуговите разтоварачи при зареждане на бункерите и редовно почистване на ролките от полепналите въглища;
 • Участва в подготовката на въглища за продажба.
Изисквания и необходими документи:
 • Средно или основно образование.
Ние ти предлагаме:
 • Много добри условия на труд;
 • Възможности за повишаване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Началник цех „Топлосилов“ в „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ЕАД
Срок за подаване на документи: 05.08.2019
Началник цех „Топлосилов“ в „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ЕАД
Срок за подаване на документи:
05.08.2019
Основни задължения на работника:
 • Ръководи организацията и контрола на цялостната производствено-стопанска дейност в Топлосилов цех следните машини, съоръжения и агрегати както следва: котлоагрегатите, мелничните системи, мазутно стопанство, багерна станция, сгуроизвозите, помпена станция ИВ с езеро и сгуроотвал, машиноремонтни работилници, климатична инсталация, кран котелна зала, заваръчни агрегати, паропроводи, пожарна инсталация, смивна инсталация, бункери за въглища, електрофилтър, комин, КМ-12, турбоагрегатите, питателни помпи, деаераторна инсталация, бойлерна станция, РОУ1, БРОУ2, РОУ3, магистрала 39 ата, колектор 6 ата, питателна магистрала, магистрали за сурова вода, подгреватели високо налягане, дренажни помпи, кран Турбинна зала, помпена станция ТВ, машиноремонтни работилници;
 • Следи за правилния режим на котлите и турбоагрегатите, за разхода на горива и масла, на въглища и ел.енергия СН, за химически анализи от недоизгорели. Изисква и участва в навременното изготвяне на ремонтните графици и дава заявка за необходимите материали. Осъществява контрол за разхода и качествените показатели на пара и подаването й към потребителите на същата, консумацията на сурова вода и кондензат. Контролира разхода на суровини и материали в рамките на цеха;
 • Пряко подчинени са му: отговорници на смени, отговорници на ремонтни звена, заедно с целия експлоатационен и ремонтен персонал от цеха, осигурява непрекъснатата безаварийна и икономична работа на Топлосилов цех.
Изисквания и необходими документи:
 • Висше образование – специалност Топлотехника ;
 • Работа с компютър;
 • Владеене на английски език;
 • Стаж по специалността - предимство;
 • CV;
 • Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
 • Актуална снимка.
Ние ти предлагаме:
 • Много добри условия на труд;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.