В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Mениджър Снабдяване
Срок за подаване на документи: 26.03.2019
Mениджър Снабдяване
Срок за подаване на документи:
26.03.2019
Основни задължения на работника:
 • Отговаря за осигуряване производството със суровини и материали.
 • Разработва график за доставки.
 • Води отчетност в складовото стопанство.
 • Да познава свойствата на материалите и суровините необходими за производството.
Изисквания и необходими документи:
 • Висше, Средно специално образование;
 • Да проявява коректност в работата и в отношенията с ръководителите и с другите работници и служители;
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна работа;
 • Да е способен на бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности, в това число при аварии и природни бедствия;
 • Да повишава знанията и квалификацията си, както и да помага за повишаване на квалификацията на други работници и специалисти.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Експерт Продажби, Експорт
Срок за подаване на документи: 17.04.2019
Експерт Продажби, Експорт
Срок за подаване на документи:
17.04.2019
Основни задължения на работника:
 • Планира, организира и осъществява външнотърговската политика на компанията;
 • Oсъществява и поддържа дългосрочни контакти със съществуващите клиенти на Компанията извън страната и активно търси и привлича нови клиенти от чужбина;
 • Изготвя оферти, води кореспонденцията и търговски преговори с клиентите;
 • Издава поръчки за доставки към клиентите и отговаря за обратната информация за тях, относно количественото и качественото им изпълнение;
 • Изготвя сравнителни анализи на ценовите листи на производителите на аналогични продукти;
 • Отговаря за представянето и налагането както на настоящите, така и на нови продукти на компанията пред клиентите в чужбина;
 • Стриктно следи и организира плащанията на клиентите;
 • Изготвя прогнози за развитието на пазара, поведението на потребителите и продажбите на Компанията;
 • Проучва и следи конкуренцията.
Изисквания и необходими документи:
 • Професионален опит минимум 1 годинa стаж в областта на продажбите и търговията;
 • Образование: Висше; Специалност Икономическо или Търговия;
 • Владеене писмено и говоримо английски език;
 • Шофьорска книжка – кат.В;
 • Търговски опит в областта е предимство.
 • Много добра комуникативност и умения за водене на преговори;
 • Търговски нюх,инициативност,целеустременост,лоялност,отговорност;
 • Умения за работа в екип и самостоятелно.
Ние ти предлагаме:
 • Присъединяване към проект с възможност за себеизява и последващо развитие;
 • Основно трудово възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;
 • Служебен автомобил;
 • Мобилен телефон и карта.
СТАЖАНТ В ДИРЕКЦИЯ МАРКЕТИНГ
Срок за подаване на документи: 09.04.2019
СТАЖАНТ В ДИРЕКЦИЯ МАРКЕТИНГ
Срок за подаване на документи:
09.04.2019
Основни задължения на работника:
 • Отчитане на маркетингов бюджет, поддържка и анализ на база данни с маркетингови разходи;
 • Отчитане на маркетингови кампании по ключови показатели, поддържане на база данни;
 • Поддръжка и актуализация на база данни с продукти;
 • Дизайн на опаковки – координиране с рекламни агенции и вътрешни отдели;
Изисквания и необходими документи:
 • Студенти от Трети или Четвърти курс на обучение специалност Маркетинг;
 • Добри компютърни умения (MS Office);
 • Високо ниво на организираност;
Ние ти предлагаме:
 • При нас те очакват интересни и практически ориентирани задачи в позитивен екип от професионалисти.
 • Предлагаме 8-часов работен ден, ваучери за храна за всеки отработен ден и трудов договор за 4 или 6-месечен стаж и възможност за подписване на постоянен трудов договор след изтичане на стажа.
Електромеханошлосер в Завод за захарни изделия
Срок за подаване на документи: 17.04.2019
Електромеханошлосер в Завод за захарни изделия
Срок за подаване на документи:
17.04.2019
Основни задължения на работника:
 • Осъществява поддръжката на машини, съоръжения и инсталации;
 • Извършва монтажни и демонтажни дейности;
 • Провежда аварийни и планови ремонти, профилактика на машини и съоръжения;
 • Монтира и въвежда нови машини в експлоатация;
 • Разчита конструктивна, технологична и техническа документация;
 • Изгражда, монтира и захранва ел.табла
 • Изпитва монтирани и ремонтирани машини и съоръжения
Изисквания и необходими документи:
 • Образование – Средно – специално образование/електротехническо – предимство/
 • Професионален опит най-малко 3 г. работа по специалността;
Основни задължения на работника:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.