В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Ръководител отдел качество на захарни изделия
Срок за подаване на документи: 02.12.2019
Ръководител отдел качество на захарни изделия
Срок за подаване на документи:
02.12.2019
Основни задължения на работника:
 • Отговаря за поддържането и актуализацията на документацията от системата по качество и безопасност на храните в Завод за захарни изделия.
 • Организира работата на HACCP екипа, на екипа по контрол на качеството и безопасността на суровини, материали, готови продукти, хигиенните изисквания, добрите производствени практики за производство на храни, както и на лабораторията.
 • Извършва вътрешни одити и провежда обучения на персонала по темите за качество и безопасност.
Изисквания и необходими документи:
 • Образование - Висше в областта на хранително-вкусовата промишленост; Предимство е специалност -Технология на захарта и захарните изделия, както и Безопасност на храните, Химия, хранителни технологии, микробиология, биотехнологии;
 • Професионален опит най-малко 3 г. работа по специалността.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда;
 • Ваучери за храна;
 • Заплащане на 50% от карта за градски транспорт.
Експерт Логистика – захар и захарни изделия
Срок за подаване на документи: 06.12.2019
Експерт Логистика – захар и захарни изделия
Срок за подаване на документи:
06.12.2019
Основни задължения на работника:
 • Да организира, проследява и оптимизира поръчките и движението на стоки от складове на доставчици/клиенти до крайни клиенти, складови бази, митнически служби;
 • Да организира и оптимизира транспорта;
 • Да организира, планира, договаря и анализира целият логистичен процес;
 • Да спазва стриктно финансова дисциплина;
 • Да бъде отговорен за цялостната документация по заявките;
 • Да комуникира с финансови и митнически служби;
 • Да комуникира с международни доставчици.
Изисквания и необходими документи:
 • Висше образование;
 • Компютърна грамотност – задължително владеене на Excel;
 • Владеене на английски език –писмено и говоримо;
 • Опит минимум 1 година в областта на логистиката;
 • Познаване и опит в работата с митнически документи;
 • Опит в работата със складови програми;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Свидетелство за управление на МПС – B категория;
 • Автобиография;
 • Актуална снимка и мотивационно писмо;
 • Документ за владеене на език;
 • Диплома за завършено висше образование.
Ние ти предлагаме:
 • Работа в квалифициран и високо мотивиран екип;
 • Възможност за професионално развитие и придобиване на нови умения;
 • Атрактивно заплащане и пакет социални придобивки;
 • Допълнително възнаграждение формирано на база постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.