В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Главен технолог в Завод за спирт
Срок за подаване на документи: 10.06.2019
Главен технолог в Завод за спирт
Срок за подаване на документи:
10.06.2019
Основни задължения на работника:
 • Организира, ръководи, контролира, координира и отговаря за оперативното управление на производството на етилов алкохол и свързаните с него съпътстващи производства, оперативно осигуряване с необходимите материални ресурси;
 • Ръководи дейността на целия технологичен персонал;
 • Организира дейността по отчитането на влаганите суровини и спомагателни материали и произведената готова продукция - етилов алкохол;
 • Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина и качеството на етиловия алкохол;
 • Ръководи дейността по охрана, хигиена и безопасност на труда
Изисквания и необходими документи:
 • Да познава отделните етапи за производството на етилов алкохол – Хидролиза, ферментация, Дестилация, Ректификация, производство на СО2, производство на DDGS;
 • Да познава основно организацията на труда и производството на предприятието;
 • Да има основни познания по механика, автоматика;
 • Завършено висше образование – ВИХВП специалност „Технология на микробиологични и ферментационни продукти“ ; квалификация инженер-технолог по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“;
 • Стаж по специалността – 5 години.
Ние ти предлагаме:
 • Курсове и подобряване на квалификацията;
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.