В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Чистач производствени помещения Дивизия Енергия
Срок за подаване на документи: 20.04.2018
Чистач производствени помещения Дивизия Енергия
Срок за подаване на документи:
20.04.2018
Основни задължения на работника:
 • Извършва почистване на определените работни помещения и общите части на сградата – коридори, стълбища, тоалетни и т.н.;
 • Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на съответните длъжностни лица;
 • Периодически зарежда с необходимите санитарно-хигиенни материали сервизните помещения;
 • Пренася събраните отпадъци до определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани;
 • Проверява състоянието на работните помещения за забравени включени нагревателни електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения;
Изискванията и необходими документи:
 • Средно или основно образование.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Началник цех Въглеподаване и търговска дейност Дивизия Енергия
Срок за подаване на документи: 20.04.2018
Началник цех Въглеподаване и търговска дейност Дивизия Енергия
Срок за подаване на документи:
20.04.2018
Основни задължения на работника:
 • Ръководи организацията и контрола на цялостната производствено-стопанска дейност във Въглеподавателен цех и търговската дейност в ТЕЦ;
 • Чрез пряко подчинените му: отговорници на смени, отговорник на ремонтното звено, заедно с целия експлоатационен и ремонтен персонал от цеха, осигурява непрекъснатата безаварийна и икономична работа на Въглеподавателен цех;
 • Към Въглеподавателен цех се отнасят: Открит и закрит склад за въглища, бункерни галерии и транспортни ленти от 1 до 7, с прилежащите им съоръжения, грайферен кран, ремонтна работилница, пресевна инсталация, автокантар на площадката на Въглеподавателен цех, транспортна техника – фадроми Ф18 и Ф 16, Булдозери Б10М и С100, шаси, товарен камион „Мерцедес“, мотокар, Външен магазин за дърва и въглища, вътрешен склад за дърва до РМЗ, склад за брикети и др.;
 • Н-к Въглеподавателен цех е отговорното лице за осигуряване изправността и непрекъснатата работа на оборудването и спомагателните съоръжения в Въглеподавателен цех. Следи за осигуряването на необходимо твърдо гориво за зареждане на бункерите на парогенераторите, за разхода на горива и масла, за срочното и качествено разтоварване на ЖП вагоните с въглища, правилното стифиране на разтоварените въглища в открития и закрит склад. Изисква и участва в навременното изготвяне на ремонтните графици и дава заявка за необходимите материали. Осъществява контрол за установяване на разхода на въглища чрез претеглянето им на автокантара, а така също и за разхода на суровини и материали в рамките на цеха;
 • Следи за продажбите на въглища на дистрибуторите на въглища, фирми и частни лица. Следи за спазване на сроковете за разплащане с клиентите. Отговаря за организацията на своевременни доставки на въглища и дърва в склада на ТЕЦ. Следи за тенденциите в пазара и работи за привличане на нови клиенти.
Изискванията и необходими документи:
 • Висше техническо образование;
 • Предимство - работа с пътно-строителни машини;
 • Компютърни умения;
 • 3 години стаж по специалността;
 • Комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.