Заявление относно разпределение на плащане на лихва по емисия облигации ISIN код BG2100009187, издадена от „Захарни заводи“ АД
Заявление относно разпределение на плащане на лихва по емисия облигации ISIN код BG2100009187, издадена от „Захарни заводи“ АД
Покана за Общо събрание на облигационерите 05.10.2018
Покана за Общо събрание на облигационерите 05.10.2018
Протокол Общо събрание на акционерите 11.08.2017
Протокол Общо събрание на акционерите 11.08.2017
ОСА 23.06.2017 г.
Протокол от ИОС на 03.02.2017
Протокол от ИОС на 03.02.2017
ИЗВЪНРЕДНО ОСА 03.02.2017 г.
Информация
Информация
Уведомление съгласно чл.100ш от ЗППЦК и чл.2, ал.2 от Наредбна №2 от 17.09.2003
Уведомление съгласно чл.100ш от ЗППЦК и чл.2, ал.2 от Наредбна №2 от 17.09.2003
Материали от ОСА 23.06.2016
Общо събрание на акционерите 03.05.2016
Протокол от Извънредно ОСА
Решение на КФН от 05.11.2015
Решение на КФН от 05.11.2015
Материали от редовно ОСА 19.06.2015
Покана и материали за редовно общо събрание на акционерите 19.06.2014 г.
Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2013
Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2013
Индивидуален отчет за първото тримесечние на 2013 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечние на 2013 г.
Извънредно общо събрание на акционерите на 05.04.2013 г.
Извънредно общо събрание на акционерите на 05.04.2013 г.
Общо събрание на акционерите 22.03.2013
Общо събрание на акционерите 22.03.2013
Общо събрание на акционерите 21.09.2012 г.
Общо събрание на акционерите 21.09.2012 г.
Общи събрания за 2011 година
Общи събрания за 2011 година
Общи събрания за 2010 година
Общи събрания за 2010 година