Информация по проект "За по-добри умения"
На 27.01.2020 г. ”Захарни заводи„ АД сключи договор BG05M9OP001-1.057-0316-C01 с Управляващия орган на ОП „Развитие...
ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели проект за енергийна ефективност на ЕБВР
27 септември '10

 

 

Зареди още