ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели проект за енергийна ефективност на ЕБВР

27 септември '10
Next

Проект на Топлоелектрическата централа към „Захарни Заводи“ АД, бе награден от ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие) в раздел „Енергийна ефективност“ като проект с най-добри икономически показатели на специална церемония организирана от банката в края на м. Ноември 2010 год. Стойността на проекта е 425 000 EUR и обхваща подмяната на разпалващото гориво на ТЕЦ-а от мазут на газ. В резултат вредните емисии изхвърляни в атмосферата са намалени с около 9000 т въглеродни емисии.

Това е поредната стъпка, която компанията прави в изпълнение на програмата си за подобряване на екологичните показатели на централата. В началото на 2009 г. бе направена инвестицията в размер на 4,8 млн. лв. за въвеждане в експлоатация електростатичен електрофилтър, осигуряващ 99,8% очистване на праха от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ. Електрофилтърът е окомплектован със съответния КИП за осигуряване на сигурно и надеждно водене на технологичния процес. Контролира се нивото на праха в бункерите, напрежението на корозиращите електроди чрез киловолтметър и емисиите на прах в изходящите димни газове.