Политика за защита на личните данни
Можете да се запознаете с политиката на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ относно защитата на личните данни...
Политика за защита на личните данни
25 май '18
Публична покана – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на...
24 януари '18
Решение за прекратяване на процедурата за избор на доставчик по...
17 януари '18
Покана за информационен ден 30.08.2017
01 август '17
Публична покана - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
15 юли '17
Внедряване на иновативен продукт
13 юли '17

 

 

Зареди още