Информация по проект: „Внедряване на иновативен продукт"
Материали от информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0108-C01/18.01.2017 г. между МИ...
Информация по проект: „Внедряване на иновативен продукт"
18 юли '18
Покана Информационен ден 17.07.2018
16 юли '18
Информация по проект „За по - добри и безопасни условия на труд"
19 юни '18

 

 

Зареди още