Информация по проект "За по-добри умения"
На 27.01.2020 г. ”Захарни заводи„ АД сключи договор BG05M9OP001-1.057-0316-C01 с Управляващия орган на ОП „Развитие...
Информация по проект "За по-добри умения"
29 януари '20
Информация по проект: „Внедряване на иновативен продукт"
18 юли '18
Покана Информационен ден 17.07.2018
16 юли '18

 

 

Зареди още