Решение за прекратяване на процедурата за избор на доставчик по проекта BG16RFOP002-1.001-0108-C01- „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД“

17 януари '18
Previous Next