ЗАХАРНИ ЗАВОДИ с ново ръководство

15 ноември '17
Next

Нов разширен управителен съвет поема ръководството на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ от 14.11.2017 г. Мандатът му е три години. Решението бе взето от Надзорния съвет на компанията на 3-ти ноември в Горна Оряховица.

„Изборът на нов управителен съвет е логична стъпка предвид изтичане мандата на предходния такъв. Използваме възможността да разширим ръководния екип на компанията с кадри с различни експертни компетенции“ заяви Георги Узунов, председател на Надзорния съвет на компанията.

Валентина Ралева запазва позицията си на председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД. Присъствието й в съвета гарантира плавен преход и приемственост в управлението на компанията. Валентина Ралева е в дружеството от 1990 г. Финансист по образование, тя преминава през всички нива в компанията – от оперативен счетоводител през финансов директор до изпълнителен директор. В Управителен съвет е от 2006 г, изпълнителен директор е от 2009 г.  Компетенциите й включват стратегическо управление, преструктуриране и развитие на човешките ресурси, както и финансов мениджмънт.

Георги Шарков заема поста Член на управителен съвет. Машинен инженер по образование, той започва кариерата си като механик в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 1982 г. Преминава през различни нива в компанията – главен механик, главен инженер и придобива значителен управленски опит, ръководейки завода на захар – основния бизнес на компанията. От 2009 г. заема поста Директор Инвестиции и техническо развитие на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. Експертизата му включва задълбочен поглед върху производствените и технически възможности и потенциал за модернизиране на компанията.

Тодор Тодоров заема поста Член на управителен съвет. Инженер по автоматика по образование, той се присъединява към екипа на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 2004 г. Преминава през различни нива в компанията и притежава управленски опит, ръководейки от 2009 г. един от основните, изключително насочен към експорт, бизнес на компанията – производството на етилов алкохол и високопротеинови фуражи. Тодоров се включва в ръководството на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като експерт по цялостно изграждане, обновяване и автоматизиране на производствените процеси на компанията.

Мая Цанкова заема поста Член на управителен съвет. Биотехнолог по образование, тя се присъединява към екипа на отдел Качество на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 2012 г. Благодарение на прецизността, отдадеността и бързото си навлизане в спецификите на различните производства,  тя преминава през йерархичните нива на компанията – от Специалист Качество до  Директор Качество.  Цанкова се включва в ръководство на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като експерт по управление качеството на продуктите и услугите, които дружеството предлага и ще подкрепя амбициозните цели на компанията по внедряване на нови международни стандарти по управление и организация на производството.

Кирил Георгиев заема поста Член на управителен съвет. Юрист по образование, той стартира кариерата си в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като младши юрисконсулт през 2011 г., а от 2014 г. е Главен Юрисконсулт на групата. Аналитичен и целенасочен, той успешно защитава интересите на дружеството при практикуване както на стандартни правни процедури, така при специфични казуси. Компетенциите му включват профилирани познания по търговско, гражданско и корпоративно право. Георгиев ще подкрепя представянето на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като публична, регистрирана на БФБ, компания.