Служителите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ събраха 13,5 тона хартия за рециклиране

18 април '18
Next

Кампанията е част от екологичните инициативи на дружеството за опазване на околната среда

За по-малко от месец служителите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ събраха и предадоха за рециклиране 13,5 тона отпадна хартия. Колосалното количество е събрано в рамките на вътрешна екологична надпревара между различните звена в компанията. Участие в инициативата вземаха 30% от служителите на компанията.

Ентусиазмът, с който служителите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ се включиха в благородната инициатива, показа желанието на всеки един от тях да води по-природосъобразен начин на живот.

„Отговорността към околната среда, както и личния принос за промяна са сред основните причини да проведем инициативата. През последните 15 години ЗАХАРНИ ЗАВОДИ инвестира близо  30 млн. лв. или 25% от общо инвестираните средства на компанията в проекти за опазване на околната среда. Основните инвестиции са изграждане на електрофилтър за пречистване на въздуха, изграждане на депо за неопасни отпадъци, въвеждане на инсталация за цялостна преработка на отпадния продукт от производство на етанол  и други.“ заяви Валентина Ралева, изпълнителен директор на „Захарни заводи“ АД.

Събирането на отпадна хартия за рециклиране е първият етап от екологичната инициатива на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. На втория етап компанията планира да закупи и засади дръвчета като добави към средствата от предадената за рециклиране хартия средства на същата стойност, за да удвои получената сума. Дръвчетата ще бъдат засадени както в рамките на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ, така и на територията на Горна Оряховица.

Изменението на климата и нарастващата конкуренция са сред основните предизвикателства пред развитието на екологичната икономика. Реализирането на проекти с грижа към природата, въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите са ключов фактор за подобряване на качеството на въздуха и водите, опазването на почвите. Проектите и екологичните инициативи, които ЗАХАРНИ ЗАВОДИ организират, имат за цел устойчива промяна в качеството на живот посредством опазване на околната среда.