ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е един от най-старите производители на етилов алкохол и високопротеинови фуражи в България.

Построен през 1923 г., днес заводът ни за спирт е изцяло обновен и модернизиран. През 2017 г. е изградена изцяло нова, напълно автоматизирана инсталация, дело на украинската фирма Техинсервис. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ разполага и с функциониращо оборудване, дело основно на немската група SCHMITT, както и на GAE Wiegdnd, ANHIDRO и Дикон.

Капацитетът за производство на етилов алкохол на една от функциониращите инсталации е 60 000 л на денонощие. Работният процес е непрекъсваем, а технологията гарантира производство на висококачествени продукти.
Етанол
Етанол
В резултат на непрекъснато усъвършенстване на технологичния процес, инвестиции в съвременно оборудване и дългогодишен опит в производството на етилов алкохол, днес компанията ни е водещ производител на етилов алкохол в България и доказан партньор на редица европейски компании.

Етиловият ни алкохол се произвежда от висококачествени зърнени суровини. Той изцяло отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и на Европейската Фармакопея.
Компанията е сертифицирана от DNV GL и има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 и HACCP. Захарни заводи произвежда етанол, който е регистриран като активно вещество за влагане в биоцидни препарати от продуктов тип 1,2 и 4 съгласно чл.95 от Регламент 528/2012.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е одобрен доставчик на водещи световни и български производители на храни, напитки, парфюмерия, козметика, фармацевтични и химически продукти.
алкохолна
индустрия
хранителна
промишленост
химическа
промишленост
фармацевтична
индустрия
парфюмерия
и козметика
фармацевтична
индустрия
парфюмерия
и козметика
химическа
промишленост
микроелектроника
автомобилна
индустрия
печатарка
промишеност
машиностроене
фармацевтична
индустрия
парфюмерия
и козметика
печатарка
промишеност
химическа
промишленост
машиностроене
микроелектроника
автомобилна
индустрия