ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ще реализира проект „За по-добри условия на труд“ на стойност 355 хил. лв

27 март '14
Next

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ще реализира проект „За по-добри условия на труд“ на стойност 355 хил. лв. Целта на проекта е подобряване на микроклимата и санитарно-хигиенните условия в производствените помещения на завод за захарни изделия.

„Реализацията на този проект е поредното доказателство, че дружеството ни е социално отговорен работодател и подхожда с грижа към работниците си“- заяви Валентина Ралева Изпълнителен директор на „Захарни заводи“ АД.

Проектът е финансиран от Фонд „Условия на труд“. Осигурените средства от фонда са на стойност 100 хил. лв, а 255 хил. лв са собствени средства на дружеството.  Планираните подобрения са в помещенията за производство на твърди захарни бонбони. Ще бъде закупена и монтирана климатична инсталация в работните пощения за производство на карамелажни бонбони. Като резултат ще се подобри цялостната работна среда за 53 служителя чрез подобряване на температурния режим в работните помещения за целогодишна  работа.

Договорените подобрения са част от работата по по-мащабен проект за цялостна реконструкция и обновление на завод за захарни изделия.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е пазарен лидер на пазара на твърди, меки бонбони и локум в България. Компанията има утвърдени позиции на пазара на халва и вафли. По данни на Nielsen България пазарният дял на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ на пазара на твърди бонбони за 2013 г е 61%.