ЗАХАРНИ ЗАВОДИ сертифицира производството и дистрибуцията на захар по стандартите IFS и ISO22000.

27 март '12
Next

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ сертифицира производството и дистрибуцията на захар по стандартите IFS и ISO22000.

В края на м. Март 2012 г. „ЗАХАР” ЕАД – дъщерно дружество на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ”, което управлява захарния бизнес на групата, успешно премина сертификационни одити по внедряване на международните стандарти – IFS и ISO 22000. Сертификацията беше извършена от ISACERT – международна одитираща и сертифицираща организация за храни.

Стандартът IFS е международно признат от големите търговски вериги като стандарт за производство на храни под частни марки. Стандартът надгражда принципите на НАССР и гарантира безопасност и проследяемост на храните по цялата верига – от производството до доставката им. Обхватът на сертификатите е производство, продажба, съхранение и дистрибуция на захар.

„Щастливи сме, че „ЗАХАР” е единственият производител на захар в България, който притежава такива сертификати” отбеляза Красимир Добрев, търговски директор на групата и член на СД на „ЗАХАР” ЕАД.

„Това е важна стъпка в развитието за нашата компания. Покриването на високите изисквания на стандартите гарантира, че предприятията в групата ни предлагат високо качество на продуктите и сигурност на световно ниво на своите потребители” заяви Валентина Ралева – изпълнителен директор на групата „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” и председател на УС.