ЗАХАРНИ ЗАВОДИ преструктурира бизнеса си

14 октомври '20
Next

На 14.10.2020 г. Управителният и Надзорен съвет на „Захарни заводи“ АД официално оповестиха решението си за преустановяване на производството на опаковки, както за собствени нужди, така и за външни клиенти.

Компанията ще се възползва от оптимизацията, за да се фокусира върху развитието и растежа на основните си бизнес дивизии – захар, захарни изделия, етанол и производство на чиста енергия.

“Производството на опаковки представлява много малка част от бизнеса на компанията – под 1 % от консолидираните приходи на „Захарни  заводи“ АД. Решението за преустановяване на това производство е взето на базата на задълбочен анализ и след внимателно претегляне на всички ползи и негативи от тази стъпка” съобщи г-жа Валентина Ралева, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на компанията.

Като част от процеса по преструктуриране, компанията разширява производството на електрическа енергия от възобновяеми източници. През последната години „Захарни заводи“ АД работи по ключов проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 4MW. Първият етап по изграждане на мощност от 1 MW е във финален стадий и съвсем скоро предстои официалното ѝ въвеждане в експлоатация. Успоредно с това се работи по проектиране на втория етап за изграждане на ФЕЦ.

  

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД е най-големият комплекс за производство на хранителни продукти в България. В групата „Захарни заводи“ АД влизат няколко предприятия – заводи за производство на захар, захарни изделия, етилов алкохол и високопротеинови фуражи, собствен ТЕЦ и завод за ремонтно-механични услуги. В групата работят над 700 служители.

Компанията е публична и е регистрирана на Софийска Фондова Борса.