ЗАХАРНИ ЗАВОДИ преструктурира търговската си дейност

27 март '15
Next

Водещият български производител на храни – „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД ще преструктурира дейността си като обособи търговската дейност на групата в самостоятелно дружество. Новото дружество се нарича „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТРЕЙД” ЕАД и ще отговаря за дистрибуцията и логистиката на хранителния бизнес на групата – захар, захарни изделия, етанол. Капиталът на новата компания ще бъде 100 % собственост на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД.

Тази стъпка ще даде възможност на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” да се фокусира по-силно върху продажбите и да развие по-добре възможностите си за растеж в един силно конкурентен пазар, какъвто е пазарът на храни.

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” е лидер в производството и продажбите на захар и захарни изделия на българският пазар, а над 85% от продажбите на етанол на компанията се реализират на външни пазари. Портфолиото на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ включва някой от най-известните български марки – захар Сладея, Лукчета, Ментина, Карамел Му, Чайка, Лимонови резанки, Локумът с розите и розоберачката. През 2014 год. хранителният бизнес на групата е реализирал продажби на стойност 104 мил. лв.