ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи награда за принос в хуманизирането на работната среда, за здраве и безопасност на хората.

28 април '14
Next

Президентът на КНСБ Пламен Димитров връчи награда „Прометея“ на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за принос в хуманизирането на работната среда, за здраве и безопасност на хората.  Наградата беше връчена на 28 април – световния ден за безопасност и здраве на работното място.

„Ние осъзнаваме, че подобряването на работната среда и повишаването на квалификацията е един от ключовите фактори за мотивация на персонала и развитие на компанията. Затова се радваме, че това признание идва точно от КНСБ – организация, сред чийто основни приоритети е подобряване условията на труд. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ има дълбоки традиции в трудовото договаряне и социалното партньорство  – първият колективен трудов договор в компанията е подписан на 22 септември 1919 год.“ – заяви при получаване на наградата г-жа Валентина Ралева – изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. На награждаването присъства и г-н Михаил Иванов – председател на синдикалната организация на КНСБ към ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е един от най-големите работодатели в Горна Оряховица. За периода 2010 -2014 г. в компанията са реализирани 15 проекта за подобряване на условията на труд на стойност над 1, 335 млн. лв. Проектите са финансирани съвместно – със собствени средства на дружеството и средства по оперативни програми на ЕС и национални фондове.  По-значимите реализирани проекти са свързани с:

– Изграждане на нови санитарно-битови помещения, локално отопление и вентилация на работните помещения в пакетажен участък „Захар“;

– Изграждане на зала за хранене и почивка, осъществяване на цялостен ремонт на санитарните помещения в завод за опаковки;

– Проект за подобряване условията на труд в производственият участък, модернизиране на работната среда, намаляване на тежкия труд, постигане на оптимални температурни режими, снижаване на заболеваемостта и текучеството на персонала в завод за захарни изделия;

– Монтиране на електростатичен електрофилтър и подмяна на разпалващото гориво в ТЕЦ;

– Осигуряване на безплатен транспорт до работното място на работници и служители, които живеят извън територията на Горна Оряховица;

–  Обучения за  повишаване на производителността на труда;

В ЗАХАРНИ ЗАВОДИ работят близо 800 служители и работници. През 2013 г. компанията е платила социални разходи – заплати, данъци, социални осигуровки, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна в размер на 7,9 млн. лв.