ЗАХАРНИ ЗАВОДИ подписа договор BG16RFOP002-1.001-0108-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проектa: „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”.

18 януари '17
Next

На 18.01.2017 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ подписа договор по проект „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”.

Проектът предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на 8 броя съоръжения и е на обща стойност 2 473 733.71 лв, 50% от които са собствено финансиране на дружеството, а останалата част е безвъзмездна финансова помощ.

„Благодарение на проекта, ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ще предложи на потребителите иновативен нов продукт – лечебни билкови бонбони с антимикробен ефект. Това е поредната стъпка в посока предлагане на полезни продукти на пазара. Реализацията на проекта ще ни помогне и допълнително да модернизираме производството си.“ каза Валентина Ралева, Главен Изпълнителен Директор на „Захарни заводи“ АД.

Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца. Очаква се новият продукт да бъде в продажба в края на 2018 г.
Повече информация можете да намерите тук: INFO ZAHARNI ZAVODI_BG16RFOP002-1.001-0108-C01