ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита спад на продажбите и печалбата през второто тримесечие на 2010 год.

27 юли '10
Next

Приходите от продажби на групата „Захарни заводи” АД през второто тримесечие на 2010 намаляват с 12% на годишна база до 21,6 млн. лв. съгласно консолидираният отчет на дружеството. Нетната печалба на компанията за тримесечието спада с 80% на годишна база до 180 хил. лв.

През първото тримесечие на 2010 продажбите на Захарни заводи се повишиха с 9,2% на годишна база до 19,9 млн. лв., но бе отчетена загуба от 1,74 млн. лв. при печалба от 519 хил. лв. година по-рано.

За полугодието приходите от продажби се понижават с 3,1% на годишна база до 41,5 млн. лв., а загубата възлиза на 1,56 млн. лв. при печалба от 1,4 млн. през същия период на 2009 год.

През миналата година дружеството отчете 7,6% понижение в продажбите до 81,3 млн. лв. и 83% спад на печалбата до 424 хил. лв.