„Захарни заводи” АД приключва първото тримесечие на 2015 г. с нетна печалба в размер на 1,8 млн. лв.

08 юни '15
Next

„Захарни заводи” АД приключи първото тримесечие 2015 г. с консолидирана нетна печалба в размер на 1,8 млн. лв. Резултатът съответства на позитивните прогнози на компанията за периода.

„Отчитаме едно изключително успешно тримесечие. Всички дивизии в групата изпълняват поставените цели за развитие.” заяви главният изпълнителен директор на „Захарни заводи” АД Валентина Ралева.

Общите приходи от продажби на компанията през първото тримесечие на 2015 г.  са в размер на 27 млн. лв. и запазват нивото си от първото тримесечие на 2014 г.

Хранителният бизнес на групата – захар, захарни изделия и етанол генерира 94% от общите приходи, 6% са приходите от услуги, печат на опаковки и енергия.

Най-висок ръст – 15% бележат продажбите на захарни изделия. Продажбите на дивизията генерират 23% от общите приходи на компанията, като 82% от продажбите на дивизията са реализирани в България. Значителен ръст от 41% бележат продажбите в чужбина.

Продажбите на етилов алкохол бележат най-висок ръст в стойност – 950 хил. лв. 84% от продажбите на етанол са към експортни клиенти – главно страни от ЕС: Австрия, Германия, Гърция, Италия, Румъния, както и в Турция. Компанията успешно развива и търговската си дейност с високопротеинови фуражи и зърно.

Основният бизнес на групата остава производство и търговия със захар, който генерира 41% от приходите от продажби на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2015 г.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ очаква положителен финансов резултат и към края на първото полугодие на 2015 г.