„Захарни заводи“ АД приключи 2012 г. с оперативна печалба 9,8 млн лв.

27 януари '13
Next

За финансовата 2012 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита консолидиран финансов резултат преди амортизации и лихви в размер на 9,8 млн. лв.

Консолидираните нетни приходи от продажби на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за 2012 г. са в размер на 147 млн. лв.

„През изтеклата година работихме в посока затвърждаване на съществуващите пазарните позиции и навлизане на нови пазари. Инвестирахме в развитие на човешките ресурси чрез подобряване на условията на труд и повишаване на средствата за работна заплата“ заяви Валентина Ралева – Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

Основният бизнес на групата остава производството и търговия със захар. Единственият български производител на захар, сертифициран по стандарт IFS, реализира приходи от продажби на стойност над 100 млн лв. Благодарение на постоянното качество на предлаганата захар, както и на имиджа на сигурен и надежден партньор, през 2012 г. компанията успя да привлече нови клиенти.

През 2012 г. компанията отчита рекорд в продажбите на етилов алкохол в литри – най-високо ниво от създаването на завода за спирт през 1923 г. Приходите от продажби на спирт са над 20 млн лв. Компанията затвърди експортната насоченост в търговията с етанол, като допълнително разшири пазарите си с нови клиенти от Израел, Румъния, Италия, Испания , Турция и Кипър. Ръст бележат и продажбите в най-новата дивизия на компанията – високо протеинов фураж – с над 120%.

Положителна е и тенденцията в дивизия захарни изделия. Приходите от продажби нарастват през 2012 г. и достигат 19 млн лв. Най-голям дял в продажбите имат твърдите карамелажни бонбони. През изтеклата година е реализиран 10% ръст в група карамелажни бонбони и в група на локум. Класическите локум с рози и локум с розоберачка на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ са пазарните лидери в България.

На печалба завършва дейността и в дивизии ремонтно-механични услуги и енергия. Резултатите в дивизия опаковки са под очакваните.

От значение за компанията през изтеклата 2012 г. е работата по оперативни програми. Усвоени са средства по оперативни програми „Ново начало“, „Социални иновации“ и фонд „Условия на труд“.