„Захарни заводи” АД приключи 2011 г. с нетна печалба в размер на 7,6 млн. лв.

29 март '12
Next

„Захарни заводи” приключи финансовата 2011 г. с консолидирана нетна печалба в размер на 7,6 млн. лв. Резултатът е в съответствие с поставените цели за развитие на компанията.

„Отчитаме една изключително успешна година. Всяко от дружествата ни приключва на печалба, нямаме губещо предприятие.” заяви изпълнителният директор на „Захарни заводи” АД Валентина Ралева.

Общите продажби на компанията са в размер на 149,8 млн. лв. и бележат ръст от 46% спрямо 2010 г.

Основният бизнес на групата остава производство и търговия със захар, който генерира 70% от общата печалба на компанията. Приходите от продажби на захар през 2011 г. са 101 млн. лв. и бележат ръст в размер на 49% в сравнение с 2010 г.

Най-висок ръст – 65% бележат продажбите на етилов алкохол. Най-модерното предприятие в групата – завода за спирт реализира с 9 млн. лв. по-високи продажби в сравнение с 2010г. 85% от продажбите са реализирани на външни пазари – главно страни от ЕС: Италия, Австрия, Германия, Гърция и Румъния, както и с Русия и Молдова. Отличните резултати в този сегмент се дължат на разширяване на клиентската листа и търговия с основни суровини. За производството на етилов алкохол през 2011 г. дружеството е преработило 8 000 т. пшеница, 8500 т. царевица и 31 000 т. меласа.

Продажбите на захарни изделия също бележат ръст. Общите приходи от продажби на захарни изделия през 2011 г. са в размер на 18,2 млн лв., като експортът нараства със 70%. През изтеклата година компанията осъществи диверсификация на портфолиото си от захарни изделия в различни ценови класове и продуктови групи. На пазара бяха въведени нови продукти – здравословни бонбони с марка “NATURЕ  LINE” и луксозен локум Orbis с рози. Продуктът от здравословната линия  “NATURЕ  LINE” е отличен за Иновативен продукт на 2011 г. на третия национален конкурс  „Иновации в хранителната и вкусовата промишленост – продукти и технологии” 2011г. , организиран от Съюза по хранителната промишленост.