„Захарни заводи“ АД подписа първата в България харта за корпоративна социална отговорност в сектор хранителна промишленост

01 август '12
Next

Първата в България харта за корпоративна социална отговорност в сектор хранителна промишленост беше подписана днес между ръководството на „Захарни заводи“АД и синдикалната организация на КНСБ в „Захарни заводи“. На подписването присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост – КНСБ Славчо Петров, които по-рано същия ден направиха обиколка в предприятието.

Документът беше подписан от Валентина Ралева – изпълнителен директор на компанията и от Михаил Иванов – председател на синдикалната организация на КНСБ в „Захарни Заводи” АД. Хартата гарантира основните приоритети, които компанията си поставя по отношение на социална отговорност, опазване на околната среда, подобряване на работната среда, осигуряване на безопасни условия на труд, безопасност и качеството на продуктите, енергийна ефективност, както и ангажиментите, които синдикалната организация поема в тази връзка. Този документ е поредното доказателство за добрите партньорски отношения между „Захарни заводи“ АД и КНСБ.

„Към момента средната работна заплата в компанията е 650 лв. През 2012 година сме предвидили 15% увеличение на доходите. Достигнато увеличени към полугодието е 13%, заяви изпълнителният директор на „Захарни заводи“ АД Валентина Ралева. Работим по програми на ЕС. Към момента финализираме проект „За по-добри условия на труд“ в „Захар“ ЕАД на обща стойност 344 хил. лв. и стартираме проект „Социалната иновация в „Захарни заводи“ АД – успешна инвестиция в човешките ресурси“ на стойност 138 хил. лв. каза още Валентина Ралева.

Към момента в холдинга „Захарни заводи“ са заети над 800 служителя. От 01.09.2012 г. компанията ще осигури за всеки един от тях допълнително здравно осигуряване като част от социалния пакет придобивки, които компанията осигурява на своите служители.