„Захар“ ЕАД реализира проект на стойност 344 хил. лв

10 август '12
Next

„Захар“ ЕАД, дъщерното дружество на „Захарни заводи“ АД, реализира проект „За по-добри условия на труд“ на стойност 344 340 лв.

„Реализацията на този проект е поредното доказателство, че дружеството ни е социално отговорен работодател и подхожда с грижа към работниците си“- заяви Константин Страшилов Изпълнителен директор на „Захар“ ЕАД.

Проектът е финансиран от Фонд „Условия на труд“. Осигурените средства от фонда са на стойност 100 хил. лв, а 244 хил. лв са собствени средства на дружеството. Периодът на реализация на проекта е 4 месеца – от 10.04.2012 г. до 10.08.2012 г.

Направените подобрения са в помещенията за разфасовка, складовата база както и в производствените помещения на „Захар“ ЕАД.

В резултат на проекта са обновени санитарни помещения, гардеробни, бани и стая за почивка в складово-разфасовачното звено на дружеството. Изградена е нова вентилация в помещенията за разфасовка на захар и  в стаите за почивка.

Подобрения са направени и в производствените помещения. Изградена е собствена отоплителна система.

„Захар“ ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД, което управлява захарния бизнес на групата. То е единственият производител на захар в България, който притежава IFS сертификат за производство, продажба и дистрибуция на захар. Приходите от продажби на дружеството през 2011 г. са 101 млн. лв.