i
Управление
Управителен съвет
Валентина<br /> Ралева
Валентина
Ралева
Председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
Основни отговорности в групата:
 • Финанси, счетоводство, контролинг;
 • Продажби, пазари и маркетинг;
 • Стратегическо планиране;
 • Човешки ресурси;
 • Корпоративни комуникации
  Образование:
  Организация на производството и управление в промишлеността
  Управителен съвет:
  • Член на Управителен Съвет от 2006 г.
  • Председател на УС от 2009 г.
   инж. Георги Шарков
   инж. Георги Шарков
   Член на Управителния съвет
   Член на Управителния съвет
   Основни отговорности в групата:
   • Производство и производствено планиране;
   • Инвестиции и техническо развитие;
   • Управление и поддържане на собствеността;
   • Фирмена сигурност;
   • Европейски програми
    Образование:
    Машинен инженер
    Управителен съвет:
    • Член на Управителен съвет от 2017 г.
     инж. Тодор Тодоров
     инж. Тодор Тодоров
     Член на Управителния съвет
     Член на Управителния съвет
     Основни отговорности в групата:
     • Дивизия Етанол – производство, покупки и управление на суровините, продажби;
     • Акцизно законодателство;
     • Информационни технологии;
     • Логистика
      Образование:
      Инженер по автоматика
      Управителен съвет:
      • Член на Управителен съвет от 2017 г.
       Мая<br /> Цанкова
       Мая
       Цанкова
       Член на Управителния съвет
       Член на Управителния съвет
       Основни отговорности в групата:
       • Управление на качеството и безопасност на труда;
       • Доставки;
       • Екология
        Образование:
        Биотехнологии
        Управителен съвет:
        • Член на Управителен съвет от 2017 г.
         адв. Кирил Георгиев
         адв. Кирил Георгиев
         Член на Управителния съвет
         Член на Управителния съвет
         Основни отговорности в групата:
         • Правни въпроси, регулации, законодателство;
         • Връзка с инвеститорите;
         • Превантивни дейности, свързани с рисковете при търговски взаимоотношения
          Образование:
          Право
          Управителен съвет:
          • Член на Управителен Съвет от 2017 год.