ЗАХАРНИ ЗАВОДИ се снабдява с електроенергия на свободния пазар от Ритъм-4

09 септември '20
Next

Основен доставчик на електроенергия на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е Ритъм-4. Изборът на доставчик ЗАХАРНИ ЗАВОДИ прави още през 2015. Основни фактори за него са качествената услуга, сигурността на снабдяване и възможността за договаряне на цената на консумирана електрическа енергия. В допълнение, Ритъм-4 предлага полезен пакет от допълнителни услуги свързани с анализ на енергийните разходи, консултиране и прогнозиране на потреблението с изготвяне на графици

 

От 01.10.2020 г., в следствие на промени в Закона за енергетиката, всички компании в България, които ползват ток ниско напрежение, следва да  сключат договор с избран от тях търговец на електроенергия на свободни тарифи. Опитът на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ с Ритъм-4 е пример за добро сътрудничество между клиент и доставчик. На база на него компанията препоръчва Ритъм-4 за доставчик на електроенергия.