НСС потвърди становище на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за неетична реклама

29 април '15
Next

Националният съвет по саморегулация уважи подадена от ЗАХАРНИ ЗАВОДИ жалба за  неетична реклама. Жалбата е насочена към излъчена в национален ефир ТВ реклама на хранителна добавка DiabetoStrong.

Националният съвет по саморегулация потвърждава, че излъчената реклама по косвен начин създава асоциация между захарта на бучки и заболяването диабет. Доколкото няма установена връзка между заболяването диабет и консумацията на захар, Етичната комисия на Националния съвет по саморегулация счита, че телевизионната реклама на хранителна добавка DiabetoStrong е в нарушение на чл. 5.1 от Етичния кодекс на съвета, според който  „Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда в заблуждение“ и препоръчва същата да бъде спряна за излъчване в настоящия й вид или да бъде коригирана.

Националният съвет по саморегулация е сдружение, чиято основна задача и мото е да направи рекламата в България благоприлична, почтена и правдива. Чрез изготвения от Съвета Етичен кодекс и възможността всяко лице да подаде жалба в случай, че счете дадена реклама за неетична, се гарантира коректността и почтеността на търговската комуникация, както и невъзможността чрез нея да бъдат злепоставяни определени лица и продукти.

Подробности за казуса и решението на Национален съвет по саморегулация могат да бъдат намерени на следния адрес:  http://www.nss-bg.org/files/a3343a0988cd81a83f25c7c826c653f3.pdf