Министър Драгомир Стойнев посети ЗАХАРНИ ЗАВОДИ по повод 100 години производство на захар

01 февруари '14
Next

Водещият производител на захар в България ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отбеляза 100 години производство на захар. По повод годишнината министърът на икономиката и енергетиката – Драгомир Стойнев посети компанията в Горна Оряховица. Министърът се запозна с производствения процес, мощностите на завода и приноса на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за развитието на икономиката в региона.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е най-старият работещ производител на захар в България. За последните 100 години, компанията е произвела 30% от цялото количество захар произведено в България. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е единственият български производител на захар, който директно пакетира и продава произведената захар под собствена марка.

„Захарта, произвеждана в Горна Оряховица, е еталон за качество. Непрекъснато инвестираме и подобряваме технологичния процес. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е единственият производител на захар в България, който притежава IFS сертификат за производство и продажба на захар. Този стандарт гарантира безопасност и проследяемост на храните по цялата верига – от производството до доставката им.”, отбеляза Георги Узунов, председател на Надзорния съвет на „Захарни заводи” АД.

„За всеки министър  е чест  да присъства на подобно събитие, когато се навършват 100 години от началото на производството. Малко са фирмите в България, малко са и фирмите в Европа, които могат да се похвалят с такъв дълъг живот и за мен наистина е изключително щастие да бъда тук с вас именно по повод 100 години производство на захар в България”, отбеляза министър Стойнев, връчвайки и почетна грамота на „Захарни заводи” АД. Той допълни: „За да се подобри бизнес климатът, бизнесът трябва да усети, че правителството е негов партньор. Изключително важно е бизнесът да усети подкрепата на държавата в борбата със сивия сектор.“

Приходите от продажби на захар на компанията за 2013 год. са 89 млн. лв, а. пазарният й дял за изминалата година е 28%. През 2013 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е разширила външните пазари, на които продава захар. Към клиенти от традиционните Гърция и Румъния са привлечени и клиенти от Италия.

„Захарни заводи“ АД е основана през 1912 г. Тя е частна публична компания от холдингов тип, регистрирана на Софийска фондова борса. Активите на компанията към 31.12.2013 г. са в размер на 100,08 млн. лв. През последните 10 години, направените инвестиции са над 85 млн. лв. В портфолиото на компанията влизат производство и търговия със захар, захарни изделия, етилов алкохол, високо протеинови фуражи, опаковки, извършване на ремонтно-механични услуги, собствен ТЕЦ.