ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е най-старият работещ производител на захар в България.

Построен през 1913 г., днес заводът за захар е реконструиран, с внедрена система за автоматично управление на технологичния процес.

Годишният капацитет за производство на бяла захар е 250 000 МТ. Капацитетът за съхранение на неразфасована бяла кристална захар е 40 000 МТ (4 силоза х 10 000 МТ), а този за съхранение на пакетирана захар – 8 000 палета, включително „DRIVE IN” система за съхранение на 1 140 палета;
Захар
Захар
В резултат на непрекъснато усъвършенстване на технологичния процес, дългогодишен опит в производството на захар и инвестиции в съвременно оборудване, днес ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е водещ производител на захар в България.

Дъщерните дружества на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ, занимаващи се с производство, пакетиране и дистрибуция на захар, притежават сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 и IFS Food v6.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ e oдобрен доставчик на водещи световни и български производители на храни и лекарства. Компанията е единствен производител на формовани бучки бяла и кафява захар в България.

На българския пазар ЗАХАРНИ ЗАВОДИ продава захар под търговската марка „Сладея”.
Захар „Сладея” е носител на златни медали за качество на Международния панаир – Пловдив през 2003 и 2004 г.