20% по-високи приходи от продажби отчита ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2013 г.

27 март '13
Next

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита 20% по-високи приходи от продажби за първото тримесечие на 2013 г. спрямо планираните. Приходите от продажби на групата за периода Януари – Март 2013 г. са в размер на 39,7 млн лв. В сравнение със същия период на 2012 г. приходите от продажби на групата са намалели с 12% при заложен спад над 20%.

Водещи за групата остават трите основни дивизии – захар, етилов алкохол и захарни изделия.

Продажбите в дивизия захар за първото тримесечие на 2013 г. са в размер на над 16 млн лева. Компанията запазва стабилни позиции на българския пазар. Отчитаме увеличени продажби към индустриални клиенти и модерна търговия.

Продажбите в дивизия етанол на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ бележат спад в резултат на понижените цени на етиловия алкохол на европейския пазар. Спадналите цени са в следствие на одобрения от Европейската комисия и СТО безмитен внос на етанол за хранителни цели от Пакистан. В тази връзка  компанията работи по привличане на нови клиенти.

Продажбите на високо протеинови фуражи отчитат ръст с  31 % спрямо плануваните и с 34% спрямо реализираните през същия период на 2012 г. Компанията отчита успешни резултати в работата по увеличаване на клиентите.

Приходите от продажби в дивизия захарни изделия запазват нивото си от 2012 г. като се отчита ръст в дела на експорта спрямо общите продажби. За периода се отчитат ръст в продажбите на твърди захарни бонбони.

Приходите в дивизия опаковки са под очакваните. Компанията планира разширяване на портфолиото от предлагани услуги в дивизия печат и опаковки с нова услуга – студено лепене.

Приходите от продажби на ремонтно-механични услуги са над постигнатите през първото тримесечие на 2012 г.

Заетият персонал в групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2013 г е 710 човека.