1,4 млн. лв. нетна печалба отчита ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през първото тримесечие на 2016 г.

02 юни '16
Next

„Захарни заводи” АД приключи първото тримесечие 2016 г. с консолидирана нетна печалба в размер на 1,4 млн. лв. Резултатът съответства на позитивните прогнози на компанията за периода.

Общите приходи от продажби на компанията през първото тримесечие на 2016 г.  спрямо 2015 г. са в размер на 32 млн. лв. и бележат 17% ръст спрямо същия период 2015 г.

Трите водещи за групата дивизии – захар, захарни изделия и етанол генерират 88% от общите приходи, 12% са приходите от услуги, печат на опаковки, енергия и ddgs.

Основният бизнес на групата, производство и търговия със захар, генерира 55% от приходите от продажби на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2016 г. Компанията отчита 42% ръст спрямо същия период 2015 г. чрез балансирано развитие на продажбите на разфасовки за индивидуални и бизнес клиенти.

Продажбите на етилов алкохол поддържат нивaтa си от 2015 г. Запазва се преобладаващата част на продажбите към експортните клиенти, които генерират 84% от общите продажби на дивизията.

Резултатите в дивизия захарни изделия са под очакваните. Компанията планира разширяване на дейността си чрез привличане на нови експортни клиенти.

Дивизия ремонтно-махнични услуги отчита 54% ръст на приходите през първото тримесечие на 2016 г. Компанията развива търговските си отношения с външни за групата клиенти в посока разработка и цялостно изпълнение както на самостоятелни съоръжения (едно, от които, охладител за експелер), така и единични детайли.

През първото тримесечие на 2016 г. в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ са заети 753 човека. Средната работа заплата в групата расте с 11% и достига 858 лв.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ очаква положителен финансов резултат и към края на първото полугодие на 2016 г.