”Захарни заводи„ АД сключи договор ВG05M9OP001-1.008 -0546-C01 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

13 юни '16
Next

”Захарни заводи„ АД сключи договор ВG05M9OP001-1.008 -0546-C01 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за финансиране на проект „За по-добри и безопасни условия на труд в „Захарни заводи” АД” по процедура ВG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. За повече информация прегледайте PDF файл.