Внедряване на иновативен продукт

13 юли '17
Next

На 13.07.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на Регионален пресклуб БТА – Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ 2, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0108-C01/18.01.2017 г. между МИ и „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД по проект: „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”.