Публична покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения

07 август '13
Next

Публична покана на „Захарни заводи“ АД за избор на изпълнител за организиране и провеждане на заложените обучения в проект “Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица в „Захарни заводи“ АД чрез обучение”,  финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2116 – 04 – 01002 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”.

Дата: 07.08.2013 г.
Моля вижте прикачения файл