Проект „Организиран транспорт за служителите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ – гаранция за запазване на заетостта

07 юли '15
Next

В продължение на няколко месеца  „Захарни заводи” АД успешно изпълнява проект BG051PO001- 2.2.03-0324 „Организирания транспорт за служителите от „Захарни заводи” АД – гаранция за запазване на заетостта”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Договор ESF-2203-04-01006. Целта на проекта е да се запази трудовата заетост на пътуващите работници и служители от фирмата чрез осигуряването на организиран безплатен транспорт от и до работното място, като се осигури по-добро съчетаване на трудовата заетост, доходи и организация на личното свободно време. Целевата група по проекта са 40 работници и служители на трудов договор, с адресна регистрация извън гр. Горна Оряховица, ежедневно пътуващи от гр. Велико Търново, гр. Лясковец, с. Върбица и с Писарево. Изпълнението на проекта осигурява заложените цели и стимулира работниците и служителите да запазят работните си места, да се снижи стреса от пътуването и спазването на графици и разписания и по доброто съчетаване на професионалния с личния живот. Стойността на проекта е в размер 24 556,77 лв. изцяло безвъзмездна финансова помощ и ще приключи на 31.08.2015 г.