„Захарни заводи“ АД на първо място в XI национален конкурс „Най-зелените компании в България“

18 май '21
Previous

На 14.05.2021 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи първо място в категория „Зелена инвестиция“ в конкурса „Най-зелените компании в България 2021“, познати още като „Зелените Оскари“.

Почетното първо място в категория „Зелена инвестиция“ за ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е в резултат на инвестицията във II-ри фотоволтаичeн парк с мощност 3 MW и инвестициионно предложение за увеличаване на количеството на биомасата в горивния си микс на 35% енергийно съотношение. Пускането в експлоатация на II-рия фотоволтаичен парк е планирано в рамките на 2021 г. През предходната година Дружеството въведе „биомаса“ в горивната смес, която да замести част от основното гориво въглища в енергийно съотношение 20%/80%, както и изгради и пусна в експлоатация фотоволтаичен парк с мощност близо 1MW.

„Наградата е заслужена висока оценка за екипа на дружеството, който ежедневно работи по утвърждаване на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като модерна европейска компания. За нас, това отличие , получено в условията на пандемия и всички предизвикателства, свързани с усложнената обстановка, пред които ни изправи 2020 година, приемаме като  признание за непрекъснатите ни усилия по опазване на околната среда“ заяви г-жа Валентина Ралева, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на компанията.

През 2020г. „Захарни заводи“ АД беше отличена с два приза в категориите „Зелена инвестиция“ и „Индустрия и производствен сектор“ за екология и заради многобройните си и дългогодишни еко инициативи, между които зарибяване на река Янтра с шаранчета,  „Мед от акациева горичка“ – кампания насочена към пчеларите, които свободно могат разположат кошерите си в акациевата горичка, създадена от фирмата, събиране на хартия и засаждане на дръвчета от служителите, разделно събиране на отпадъци и включването на екипа в многобройни екологични кампании, както в и инициативи от регионално и национално значение.

През 2014г. „Захарни заводи“ АД получи награда в категория „Индустрия и производствен сектор“ от конкурса.

Конкурсът се провежда за единадесета поредна година и отличава организациите, които развиват бизнеса си по отговорен за природата начин. Организатор на конкурса „Най-зелените компании в България“ е b2b Media, съвместно с Министерството на околната среда и водите.