Материали от информационен ден 17.07.2018 г. по проект: „Внедряване на иновативен продукт“

18 юли '18
Previous Next

Материали от информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0108-C01/18.01.2017 г. между МИ и „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД по проект: „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”можете да намерите на следния линк: Info_Inovativen_Produkt