ЗАХАРНИ ЗАВОДИ стартира производство на сух високопротеинов фураж

27 януари '10
Next

„Захарни заводи“ АД реализира мащабен инвестиционен проект за производство на високо-технологичен фуражен продукт, който се получава от шлемпа (отпаден продукт от спиртопроизводството), с което се финализира третият етап от реконструкцията на Завода за спирт. Капацитета на инсталацията е около 40 т сух фураж богат на протеини, които са необходими за производството на комбинирани фуражи и заместват животинските добавки, които вече са забранени в Европейския съюз. От друга страна с пускането на инсталацията, компанията реши един дългогодишен екологичен проблем – опазването чистотата на р. Янтра. В Завода за спирт са вложени инвестиции в размер на 30 млн. лв, от които 16,5 млн. лева са усвоени за решаване на екологичните проблеми.

До края на 2010 г. се очаква да се финализира и процедурата по регистрацията на веществото етилов алкохол в Европейската агенция по химикали (ECHA), която управлява процесите на регистриране, оценяване, разрешаване и ограничаване на химични вещества, за да гарантира съгласуването им в рамките на Европейския съюз. Тази процедура за регистрацията по Регламента REACH цели предоставянето на допълнителна информация за химикалите и гарантиране безопасното им използване и конкурентоспособността на европейската промишленост.

Завода за спирт е един от най-модерните в страната за производство на спирт от зърно и меласа.