ЗАХАРНИ ЗАВОДИ с програма за осигуряване на социални придобивки на работещите в компанията

01 февруари '18
Next

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ реализира програма за осигуряване на социални придобивки на работещите в компанията. Програмата е на стойност 39,4 хил. лв., 27% от които собствени средства на компанията и включва създаване на специализирани места за отдих и хранене, както и осигуряване на спортни съоръжения на територията на дружеството.

Програмата е част от Проект  ВG05M9OP001-1.008 – 0546 „За по-добри и безопасни условия на труд в „Захарни заводи” АД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Инвестициите в социални придобивка и създаване на условия за засилване на неформалните отношения между служителите на компанията са предпоставка за подобряване на работния климат и повишаване удовлетвореността на работното място. Това е вторият спечелен проект от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и вярваме, че ефективността му ще бъде висока. До момента компанията има изпълнени 29 проекта по Оперативни програми с европейско финансиране“ каза Валентина Ралева, Главен Изпълнителен Директор на „Захарни заводи“ АД.

В изпълнение на програмата е ремонтирано и оборудвано помещение за отдих и хранене за 100 човека в базата за производство на захарни изделия. Закупени са маси и столове, хладилник, микровълнова печка и автомат за вода.

Закупени са и 10 пейки, успоредка и тенис маса. Съоръженията ще допълнят възможността за отдих и спорт на открито и ще създадат условия за активно използване на почивките на служителите.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ има политика за социалните придобивки за служители и ще продължи да инвестира средства в осигуряване на материални и нематериални социални придобивки в това число ваучери за храна, безплатен и/или частично платен транспорт до работното място, допълнително здравно осигуряване и други.