Съобщение за публично предлагане на ценни книжа от ЗАХАРНИ ЗАВОДИ

02 юли '18
Next

На основание на чл. 92 а ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, публикуваме оповестяване на съобщение за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации. Можете да намерите съобщението на следния линк: Notice 92a LPOS-02.07.2018

Проспектът за публично предлагане (резюме на проекта, регистрационен документ, документ за ценните книжа) можете да намерите на в секция За инвеститори