Няма второ мнение, Жели Фън са най-сладкото забавление!
Супер мечетата, шурата кола и компания са готови за игра на мига.