ЗАХАРНИ ЗАВОДИ изработва машини и извършва ремонтни услуги както за собствени нужди, така и за външни клиенти.
Построен през 1969 г., ремонтно-механичният ни завод е специализиран в производството на машини, съоръжения и резервни части и извършване на услуги от промишлен характер.
Ремонтно-механични услуги
Ремонтно-механични услуги
Ремонтно-механичният ни завод е специализиран в следните основни направления:
- проектиране и производство на машини и съоръжения;
- изработване на различни метални конструкции по документация на клиента или собствено разработена такава по задание на клиента;
- механична обработка на детайли;
леене и термична обработка на метали;
- ремонт и реконструкция на машини и съоръжения;

Компанията е сертифицирана от DNV GL и има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015. Персоналът е с богат и дългогодишен производствен опит, което му позволява смело да посреща нови предизвикателства. Фирмената политика на дружеството е насочена към качествено изпълнение в кратки срокове на поетите ангажименти към всички наши клиенти.