ЗАХАРНИ ЗАВОДИ произвежда опаковки както за собствени нужди, така и за външни клиенти. Наши клиенти са водещи компании от хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, битова химия и др.

Построена през 1970 г., днес печатницата ни е оборудвана да изпълнява печат по три различни технологии – офсет, флексо печат и ротогравюра (дълбок печат).
Печат и опаковки
Печат и опаковки
Печатницата ни е специализирана в производството на опаковки от хартия, картон, алуминиево фолио, полиетилен, полипропилен и други материали.

Покриваният цикъл от услуги включва предпечатна подготовка, производство на еднослойни, двуслойни и трислойни опаковки от различни материали и изработване на матрици. Цялостното технологично оборудване и всички спомагателни звена гарантират производствена гъвкавост, срочност и високо качество на продукцията.

Компанията е сертифицирана от DNV GL и има внедрена система за управление на качеството ISO 22000:2005.

Одобрен доставчик е на водещи компании от хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, битова химия и др.