Уведомление относно промяна на проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации

01 юни '18
Next

Можете да се запознаете с уведомлението в прикачения файл. Уведомление КФН