Становище на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ по повод излъченото разследване на БНР на тема „Има ли държавен орган, който контролира съдържанието на дезинфектантите“

08 юни '21
Previous Next

Становище по повод излъченото разследване на Българско национално радио (БНР) и програма „Хоризонт“ на журналиста г-жа Здравка Маслянкова, на тема „Има ли държавен орган, който контролира съдържанието на дезинфектантите“, в което се споменава името на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като доставчик на фирма ХМИ на продукт със съдържание на метанол.

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е дългогодишен производител на етилов алкохол, както и доставчик на фирми, производители на спиртни напитки, козметика, лекарства, биоцидни препарати и др. В завода за спирт на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ целенасочено са направени мащабни инвестиции, благодарение на които компанията постига най-високо качество на продуктите. Новооткритата преди години инсталация, която осъществява процесите, постига точно тези цели. Заводът за спирт на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е сертифициран по стандарт ISO 9001:2015 за управление  на качеството и има внедрена HACCP система за осигуряване на безопасност на продуктите .

Продуктът, който ЗАХАРНИ ЗАВОДИ доставя на HMI, се денатурира по общ метод съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗАДС), и при регламентирано присъствие на митнически служители. Въпросният продукт съдържа етилов алкохол, който е регистриран съгласно чл.95 на регламент 528/2012 за влагане в биоцидни препарати.

Системата за контрол на качеството на продуктите изключва възможността в етиловия алкохол да присъстват вещества, които не отговарят на изискванията на регулационните органи. Етиловият алкохол, който ЗАХАРНИ ЗАВОДИ произвежда, не съдържа метанол.

Фирма Хигиенно-медицинска индустрия (HMI) е дългогодишен клиент на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ, който получава редовно от компанията денатуриран дехидратиран етилов алкохол. Убедени сме, че фирма HMI избира да работи с компанията ЗАХАРНИ ЗАВОДИ заради гаранцията за най-високо качество на етиловия алкохол, което напълно отговаря на придружаващата документация (сертификат за качество), и заради стриктния контрол на качеството.

Въпреки увереността ни в качеството и безопасността на нашия продукт, ние, ЗАХАРНИ ЗАВОДИ извършихме щателна проверка на етапите на производството и доставките на етанол към ХМИ, както и на анализните сертификати, които са предоставени на клиента. Установено бе пълно съответствие.