Zahăr
Alcool etilic
Cofetărie
Putere proprie
Reparații
Produse tipărite

Alcool etilic pur

ZAHARNI ZAVODI este una dintre cele mai vechi producători de etanol în Bulgaria.

Construită în 1923, fabrica noastră de spirt este renovată şi modernizată integral. Respectând o disciplină tehnologică strictă şi standarde înalte de calitate, producem şi oferim următoarele produse:

  • Alcool etilic de provenineţă agricolă, de înaltă calitate, min. 96o
  • Alcool etilic tehnic, min. 90%
  • Alcool eticlic deschidratat 99%
  • Alcool etilic denaturat, conform metodei generale pentru Bulgaria şi UE, în conformitate cu Regulamentul UE 162/2013
  • Alcool etilic special denaturat
  • Solvent cerneluri
  • Furaj de cereale cu conţinut ridicat de proteine

În funcţie de materia primă utilizată producem alcool etilic din grâu, porumb sau melasă, fiecare cu calităţi organoleptice specifice, caracteristice materiei prime.

Alcoolul etilic din producţia agricolă, min. 96% corespunde integral cerinţelor REGULAMENTULUI (CE) Nr. 110/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI, de asemenea, al Farmacopeei Europene 8.0.

Fabrica de spirt are implementat sistemul de management al calităţii şi al siguranţei alimentelor ISO 9001:2008/HACCP.