Захар
Етилов алкохол
Захарни изделия
Собствена енергия
Ремонтна дейност
Печатни изделия

Ремонтно-механични услуги

►ремонт на минно-строителна техника и пътностроителна техника– багери, конвейери, питатели, помпи, вентилатори, класификатори, циклони, сита, трошачки, мелници  и др.

► ремонт на възли на селско-стопанска и зърнопреработваща техника.

►механична стругова обработка на детайли от стомана, чугун и цветни метали до Ф3150/L1500; Ф1200/L5000мм и изработване на резервни части за различни отрасли на промишлеността.

► механична фрезова обработка на детайли от стомана, чугун и цветни метали до L3000/В1000/Н650мм.

► хоризонтално разстъргване с цифрово отчитане на преместванията с размери на масата 1400/1200мм.

► зъбофрезоване на детайли от стомана,чугун и цветни метали до модул 20/Ф2100мм.

► изработване на машини, съоръжения и конструкции по клиентска документация

► шлосеро-монтажни услуги – разкрой, профилно огъване, заваряване, монтаж-демонтаж и др.

► възстановяване на износени машинни възли и детайли .

► студена пластична деформация на листови материали,тръби или профили- гилотина L3000/б 16мм, тривалова машина за огъване – В2500/б 25мм, абкант призматичен – 2500/б 4мм.

► динамимично балансиране на бързовъртящи се детайли от 30кг до 1000кг.

► услуги с дърводелски машини – банцинг, циркуляр, абрихт, фреза, щрайхмус.

► изработване на цилиндрични съдове  чрез заваръчен стенд до Ф3000мм / L7000мм.

► машинно дробометно почистване- размери на въртящата работна маса до 1000мм.

► лабораторно механично изпитване на метали – якост на опън, натиск, огъване, ударна жилавост.

► термично отгряване в ел.пещ с размери L2500 / H950 / B920мм до температура 1000°С.

► леене на чугун ,стомана,цветни метали  и изработване на моделно-сърцева екипировка.

► пренавиване и възстановяване на електродвигатели  – до 160кW.