Захар
Етилов алкохол
Захарни изделия
Собствена енергия
Ремонтна дейност
Печатни изделия

Меласов спирт

Произвежда се от тръстикова или цвеклова меласа. Използва се основно за производство на мастика и узо, поради специфичните органолептични характеристики на този вид алкохолни напитки. Също така се използва изцяло за производство на ром според  изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.