Сключен договор по проект "Нови работни места в "Захарни заводи" АД – възможност за заетост и развитие."

Нови работни места в Захарни заводи АД – възможност за заетост и развитие.