Публична покана – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване